Bu long luc giac chim

BL lục giác chìm đầu đĩa Oxi hóa đen (FCS)

六角穴付皿ボルト(黒染め)

Mô tả sản phẩm

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M3 6 FCS0306F

1000

Thô 1530₫ 1390₫ 1320₫ 1250₫ 1190₫
8 FCS0308F

1000

1370₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫ 1240₫
10 FCS0310F

1000

1390₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫ 1080₫
12 FCS0312F

1000

1390₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫ 1080₫
16 FCS0316F

1000

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
20 FCS0320F

1000

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
25 FCS0325F

800

2080₫ 1890₫ 1800₫ 1710₫ 1620₫
30 FCS0330F

800

2290₫ 2080₫ 1980₫ 1880₫ 1790₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~4999 500~999 5000~
M4 35 FCS0435F

600

Thô 2630₫ 2390₫ 2270₫ 2160₫ 2050₫
30 FCS0430F

800

2120₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫ 1640₫
25 FCS0425F

800

1920₫ 1740₫ 1650₫ 1570₫ 1490₫
20 FCS0420F

1000

1730₫ 1570₫ 1490₫ 1410₫ 1340₫
10 FCS0410F

1000

1390₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫ 1080₫
15 FCS0415F

1000

1470₫ 1330₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M5 10 FCS0510F

400

Thô 1390₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫  
12 FCS0512F

400

1390₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫  
15 FCS0515F

400

1530₫ 1390₫ 1320₫ 1250₫  
16 FCS0516F

400

1640₫ 1490₫ 1410₫ 1340₫ 1630₫
20 FCS0520F

200

1900₫ 1720₫ 1630₫ 1550₫  
25 FCS0525F

200

2160₫ 1960₫ 1860₫ 1770₫  
30 FCS0530F

200

2370₫ 2150₫ 2040₫ 1940₫  
35 FCS0535F

200

2680₫ 2430₫ 2310₫ 2200₫  
40 FCS0540F

200

2960₫ 2690₫ 2560₫ 2430₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M6 8 FCS0608F

400

Thô 2370₫ 2150₫ 2040₫ 1940₫  
45 FCS0645F

100

3620₫ 3290₫ 2990₫  
10 FCS0610F

400

1820₫ 1650₫ 1570₫ 1490₫ 1680₫
12 FCS0612F

200

1820₫ 1650₫ 1570₫ 1490₫  
15 FCS0615F

200

1920₫ 1740₫ 1650₫ 1570₫  
16 FCS0616F

200

1980₫ 1800₫ 1710₫ 1620₫ 1980₫
20 FCS0620F

200

2110₫ 1910₫ 1810₫ 1720₫  
25 FCS0625F

200

2410₫ 2190₫ 2080₫ 1980₫  
30 FCS0630F

100

2950₫ 2680₫ 2430₫  
35 FCS0635F

100

3110₫ 2820₫ 2560₫  
40 FCS0640F

100

3350₫ 3040₫ 2760₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M8 25 FCS0825F

100

Thô 4150₫ 3770₫ 3420₫  
30 FCS0830F

100

4330₫ 3930₫ 3570₫  
35 FCS0835F

100

4480₫ 4070₫ 3700₫  
40 FCS0840F

100

5160₫ 4690₫ 4260₫  
45 FCS0845F

100

5680₫ 5160₫ 4690₫  
50 FCS0850F

100

6490₫ 5900₫ 5360₫  
20 FCS0820F

100

3870₫ 3510₫ 3190₫  
15 FCS0815F

100

3710₫ 3370₫ 3060₫ 3630₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M10 20 FCS1020F

100

Thô 6080₫ 5520₫ 5010₫  
30 FCS1030F

100

6770₫ 6150₫ 5590₫ 6890₫
40 FCS1040F

100

7970₫ 7240₫ 6580₫  
50 FCS1050F

100

9380₫ 8520₫ 7740₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm đầu đĩa Oxi hóa đen (FCS)”