Bánh xe xoay Ø75, Inox (JA-75)

Bánh xe xoay Ø75, Inox (JA-75)

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
75 ■ナイロン
PJA-75 ナイロン 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 420
PBJA-75 ナイロン B/B入 120 122.4 480
PBDJA-75 ナイロン SUS入 480
■樹脂製ゴム
PNJA-75 ゴム B/B入 70 71.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 510
PNDJA-75 ゴム SUS入 510
PNAJA-75 ゴム 470
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJA-75 ウレタン B/B入 100 102.0 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 500
PNUDJA-75 ウレタン SUS入 500
PNUAJA-75 ウレタン 70 71.4 450
■MCナイロン
UWBJA-75 MCナイロン B/B入 150 153.0 24 10 101 82/82 63/63 9.5 22 520
UWBDJA-75 MCナイロン SUS入 520
UWAJA-75 MCナイロン 480
UWBSJA-75 MCナイロン B/B入 26 500
UWBSDJA-75 MCナイロン SUS入 500
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJA-75 ゴム B/B入 80 81.6 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 530
SRJA-75 赤ゴム B/B入 60 61.2 530
CRJA-75 耐熱ゴム B/B入 80 81.6 550
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJA-75 ウレタン B/B入 120 122.4 32 10 101 82/82 63/63 9.5 22 610
SUIEJA-75 帯電防止ウレタン B/B入 610

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

https://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay Ø75, Inox (JA-75)”