amf931-2

AMF931-2(Tấm đỡ trần)

Mô tả sản phẩm

1.品名(Tên):AMF931-2

2.材料(NVL): SS400 , S20C , SWRM12

3.表面処理(XL Bề mặt):三価(Mạ kẽm Cr3+)

4.サイズ(Kích thước) : 95x350x3t

5.数量: 2.000/ lot (năm 7 lần )≧

6.加工工程(Công đoạn SX ):  a+b+c 溶接(Hàn)

a,カット(cắt)  => プレス(dập)1+2 =>  面取り(vạt mép) => タップ(taro) =>溶接(Hàn)

b,カット(cắt)  => プレス(dập)1+2 =>穴あけ=>バリ取り=>溶接(Hàn)

c,カット(cắt)  => 研磨(mài) => ヘッタ加工=>溶接(Hàn)

7.加工メッカー(Nhà cung cấp ):ベトナムメッカー( Việt Nam )

8.客先(Khách hàng):日本輸出( Xuất Nhật bản)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “AMF931-2(Tấm đỡ trần)”