Vòng bi cầu tiếp xúc góc

Vòng bi cầu tiếp xúc góc

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Vòng bi tiếp xúc góc một dãy là các cấu kiện tự duy trì với các vòng trong và ngoài đặc, các kết cấu bi và khung với polyamide, thép tấm hoặc các khung đồng. Các mặt lăn của các vòng bên trong và bên ngoài là phần bù trong mối liên hệ với nhau về hướng của hệ trục vòng bi. Các vòng bi có sẵn trong các phiên bản hở và kín. Khả năng tự căn chỉnh của chúng là rất nhỏ.

Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy là các cấu kiện với các vòng trong và ngoài đặc, các kết cấu bi và khung với polyamide, thép tấm hoặc các khung đồng Chúng tương ứng về thiết kế đối với các vòng bi tiếp xúc góc một dãy thành các cặp trong kết cấu chữ O nhưng có một thiết kế hẹp hơn so với các vòng bi này. Chúng khác nhau về kích thước của góc tiếp xúc và thiết kế của các vòng tựa.

Các vòng bi có các phiên bản hở và kín. Do có sử dụng công nghệ sản xuất, các vòng bi hở vẫn có thể có các chỗ lõm được tiện trên vòng ngoài cho các vành đệm hoặc các tấm chắn. Các vòng bi kín không cần phải duy trì và kết quả là cho phép các kết cấu vòng bi đặc biệt tiết kiệm. Khả năng tự căn chỉnh của các vòng bi tiếp xúc góc là rất nhỏ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vòng bi cầu tiếp xúc góc”