image010

羽根ボス

Mô tả sản phẩm

客先名 : P社 【愛知県】(送風機器、住宅設備メーカー)

製品名 : 羽根ボス

材 質 : ZDC2、ADC12

表面処理 : 洗浄

使用用途 : 携帯基地局の冷却ユニットのドアヒンジ。

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “羽根ボス”