image038

モーターbox

Mô tả sản phẩm

客先名 : 電子機器メーカー

製品名 : モーターBOX

材 質 : ADC12

表面処理 : カチオン電着塗装

使用用途 : 電気部品 モーターBOX

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “モーターbox”