Bu long luc giac chim

BL lục giác chìm đầu đĩa Oxi hóa đen (FCS)

六角穴付皿ボルト(黒染め)

Mô tả sản phẩm

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M3 6 FCS0306F

1000

Thô 1760₫ 1600₫ 1520₫ 1440₫ 1370₫
8 FCS0308F

1000

1600₫ 1450₫ 1380₫ 1310₫ 1240₫
10 FCS0310F

1000

1620₫ 1470₫ 1400₫ 1330₫ 1260₫
12 FCS0312F

1000

1620₫ 1400₫ 1330₫ 1260₫ 1260₫
16 FCS0316F

1000

1840₫ 1670₫ 1590₫ 1510₫ 1430₫
20 FCS0320F

1000

1840₫ 1670₫ 1590₫ 1510₫ 1430₫
25 FCS0325F

800

2400₫ 2180₫ 2070₫ 1970₫ 1870₫
30 FCS0330F

800

2720₫ 2470₫ 2350₫ 2230₫ 2120₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~4999 500~999 5000~
M4 35 FCS0435F

600

Thô 3050₫ 2770₫ 2630₫ 2500₫ 2380₫
30 FCS0430F

800

2630₫ 2390₫ 2270₫ 2160₫ 2050₫
25 FCS0425F

800

2400₫ 2180₫ 2070₫ 1970₫ 1870₫
20 FCS0420F

1000

2110₫ 1910₫ 1810₫ 1720₫ 1630₫
10 FCS0410F

1000

1700₫ 1540₫ 1460₫ 1390₫ 1320₫
15 FCS0415F

1000

1840₫ 1670₫ 1590₫ 1510₫ 1430₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M5 10 FCS0510F

400

Thô 1750₫ 1590₫ 1510₫ 1430₫ 400₫
12 FCS0512F

400

1810₫ 1640₫ 1560₫ 1480₫ 1480₫
15 FCS0515F

400

1890₫ 1710₫ 1620₫ 1540₫ 1540₫
16 FCS0516F

400

2000₫ 1810₫ 1720₫ 1630₫ 1630₫
20 FCS0520F

200

2350₫ 2130₫ 2020₫ 1920₫ 1920₫
25 FCS0525F

200

2660₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫ 2180₫
30 FCS0530F

200

2900₫ 2630₫ 2500₫ 2380₫ 2380₫
35 FCS0535F

200

3280₫ 2980₫ 2830₫ 2690₫ 2690₫
40 FCS0540F

200

3680₫ 3340₫ 3180₫ 3020₫ 3020₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M6 8 FCS0608F

400

Thô 2740₫ 2490₫ 2370₫ 2250₫ 2250₫
45 FCS0645F

100

4460₫ 4050₫ 3680₫ 3680₫ 3680₫
10 FCS0610F

400

2050₫ 1860₫ 1770₫ 1680₫ 1680₫
12 FCS0612F

200

2260₫ 2050₫ 1950₫ 1850₫ 1850₫
15 FCS0615F

200

2350₫ 2130₫ 2020₫ 1920₫ 1920₫
16 FCS0616F

200

2410₫ 2190₫ 2080₫ 1980₫ 1980₫
20 FCS0620F

200

2660₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫ 2180₫
25 FCS0625F

200

2990₫ 2710₫ 2580₫ 2450₫ 2450₫
30 FCS0630F

100

3470₫ 3150₫ 2860₫ 2860₫ 2860₫
35 FCS0635F

100

3800₫ 3450₫ 3130₫ 3130₫ 3130₫
40 FCS0640F

100

4090₫ 3710₫ 3370₫ 3370₫ 3370₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M8 25 FCS0825F

100

Thô 5110₫ 4640₫ 4210₫ 4210₫ 4210₫
30 FCS0830F

100

5330₫ 4840₫ 4400₫ 4400₫ 4400₫
35 FCS0835F

100

5550₫ 5040₫ 4580₫ 4580₫ 4580₫
40 FCS0840F

100

6000₫ 5450₫ 4950₫ 4950₫ 4950₫
45 FCS0845F

100

6990₫ 6350₫ 5770₫ 5770₫ 5770₫
50 FCS0850F

100

7570₫ 6880₫ 6250₫ 6250₫ 6250₫
20 FCS0820F

100

4700₫ 4270₫ 3880₫ 3880₫ 3880₫
15 FCS0815F

100

4400₫ 4000₫ 3630₫ 3630₫ 3630₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M10 20 FCS1020F

100

Thô 7460₫ 6780₫ 6160₫ 6160₫ 6160₫
30 FCS1030F

100

8340₫ 7580₫ 6890₫ 6890₫ 6890₫
40 FCS1040F

100

9780₫ 8890₫ 8080₫ 8080₫ 8080₫
50 FCS1050F

100

11570₫ 10510₫ 9550₫ 9550₫ 9550₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm đầu đĩa Oxi hóa đen (FCS)”