Bu long luc giac chim

BL lục giác chìm SUS (CS-SS)

六角穴付ボルト(SUS)

Mô tả sản phẩm

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2 6 CS0206SSFT

500

SUS 1930₫ 1750₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫
10 CS0210SSFT

500

1930₫ 1750₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2.5 5 CS2.505SSFT

1000

SUS 1800₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫ 1400₫
6 CS2.506SSFT

1000

1800₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫ 1400₫
8 CS2.508SSFT

1000

1800₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫ 1400₫
10 CS2.510SSFT

1000

1800₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫ 1400₫
25 CS2.525SS

1000

4230₫ 3840₫ 3650₫ 3470₫ 3300₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M3 5 CS0305SSFT

500

SUS 1090₫ 990₫ 940₫ 890₫ 840₫
8 CS0308SSFT

500

1090₫ 990₫ 940₫ 890₫ 840₫
10 CS0310SSFT

500

1090₫ 990₫ 940₫ 890₫ 840₫
12 CS0312SSFT

500

1090₫ 990₫ 940₫ 890₫ 840₫
15 CS0315SSFT

500

1150₫ 1040₫ 990₫ 890₫ 890₫
20 CS0320SSFT

500

1360₫ 1230₫ 1170₫ 1110₫ 1050₫
25 CS0325SSHT

200

1790₫ 1620₫ 1540₫ 1460₫ 1390₫
30 CS0330SSHT

200

2120₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫ 1640₫
35 CS0335SSHT

200

2700₫ 2450₫ 2330₫ 2210₫ 2100₫
40 CS0340SSHT

200

3630₫ 3300₫ 3140₫ 2990₫ 2840₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M4 5 CS0405SSFT

500

SUS 1900₫ 1720₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫
6 CS0406SSFT

500

1420₫ 1290₫ 1220₫ 1160₫ 1100₫
8 CS0408SSFT

500

1180₫ 1070₫ 1010₫ 960₫ 910₫
10 CS0410SSFT

500

1260₫ 1140₫ 1080₫ 1020₫ 970₫
12 CS0412SSFT

500

1310₫ 1190₫ 1130₫ 1070₫ 1010₫
14 CS0414SSFT

500

1620₫ 1470₫ 1400₫ 1330₫ 1260₫
15 CS0415SSFT

500

1620₫ 1470₫ 1400₫ 1330₫ 1260₫
16 CS0416SSFT

500

1710₫ 1550₫ 1470₫ 1400₫ 1330₫
20 CVS0420SSFT

500

1840₫ 1670₫ 1590₫ 1510₫ 1430₫
25 CS0425SSFT

200

2120₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫ 1640₫
30 CS0430SSHT

200

2570₫ 2330₫ 2210₫ 2100₫ 2000₫
40 CS0440SSHT

200

4120₫ 3740₫ 3560₫ 3390₫ 3220₫
35 CS0435SSHT

200

2940₫ 2670₫ 2540₫ 2410₫ 2290₫
45 CS0445SSHT

200

4780₫ 4340₫ 4130₫ 3930₫ 3740₫
50 CS0450SSHT

200

5260₫ 4780₫ 4550₫ 4330₫ 4120₫
55 CS0455SSHT

200

6440₫ 5850₫ 5570₫ 5300₫ 5040₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M5 5 CS0505SSFT

500

SUS 5500₫ 5000₫ 4760₫ 4530₫ 4310₫
6 CS0506SSFT

500

2700₫ 2450₫ 2330₫ 2210₫ 2100₫
8 CS0508SSFT

500

1950₫ 1770₫ 1680₫ 1600₫ 1520₫
10 CS0510SSFT

500

2230₫ 2020₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫
12 CS0512SSFT

500

2230₫ 2020₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫
15 CS0515SSFT

500

2290₫ 2080₫ 1980₫ 1880₫ 1790₫
16 CS0516SSFT

500

2400₫ 2180₫ 2070₫ 1970₫ 1870₫
18 CS0518SSFT

500

2490₫ 2260₫ 2150₫ 2040₫ 1940₫
20 CS0520SSFT

500

2570₫ 2330₫ 2210₫ 2100₫ 2000₫
25 CS0525SSFT

200

2960₫ 2690₫ 2560₫ 2430₫ 2310₫
30 CS0530SSHT

200

3740₫ 3400₫ 3230₫ 3070₫ 2920₫
35 CS0535SSHT

200

4360₫ 3960₫ 3770₫ 3590₫ 3410₫
40 CS0540SSHT

200

4710₫ 4280₫ 4070₫ 3870₫ 3680₫
45 CS0545SSHT

200

5090₫ 4620₫ 4400₫ 4190₫ 3990₫
50 CS0550SSHT

200

5580₫ 5070₫ 4820₫ 4590₫ 4370₫
55 CS0555SSHT

200

7200₫ 6540₫ 6220₫ 5920₫ 5630₫
60 CS0560SSHT

200

9550₫ 8680₫ 8260₫ 7860₫ 7480₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M6 5 CS0605SSFT

200

SUS 11500₫ 10450₫ 9950₫ 9470₫ 9010₫
6 CS06065SSFT

200

5610₫ 5100₫ 4850₫ 4610₫ 4390₫
8 CS06085SSFT

200

3290₫ 2990₫ 2840₫ 2700₫ 2570₫
10 CS06105SSFT

200

2910₫ 2640₫ 2510₫ 2390₫ 2270₫
12 CS06125SSFT

200

3030₫ 2750₫ 2610₫ 2480₫ 2360₫
14 CS06145SSFT

200

3110₫ 2820₫ 2680₫ 2550₫ 2420₫
15 CS06155SSFT

200

3210₫ 2910₫ 2770₫ 2630₫ 2500₫
16 CS06165SSFT

200

3290₫ 2990₫ 2840₫ 2700₫ 2570₫
20 CS06205SSFT

200

3470₫ 3150₫ 3000₫ 2850₫ 2710₫
25 CS06255SSFT

200

4030₫ 3660₫ 3480₫ 3310₫ 3150₫
30 CS0630SSFT

200

4560₫ 4140₫ 3940₫ 3750₫ 3570₫
35 CS0635SSHT

200

5700₫ 5180₫ 4930₫ 4690₫ 4460₫
40 CS0640SSHT

200

6380₫ 5800₫ 5520₫ 5250₫ 5000₫
45 CS0645SSHT

200

7070₫ 6420₫ 6110₫ 5810₫ 5530₫
50 CS0650SSHT

200

7510₫ 6820₫ 6490₫ 6180₫ 5880₫
55 CS0655SSHT

100

9090₫ 8260₫ 7860₫ 7480₫ 7120₫
60 CS0660SSHT

100

11260₫ 10230₫ 9740₫ 9270₫ 8820₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M8 8 CS0808SSHT

200

SUS 19020₫ 17290₫ 16460₫ 15670₫ 15670₫
10 CS0810SSHT

200

5930₫ 5390₫ 5130₫ 4880₫ 4880₫
12 CS0812SSHT

200

5930₫ 5390₫ 5130₫ 4880₫ 4880₫
15 CS0815SSHT

200

4500₫ 4090₫ 3890₫ 3700₫ 3700₫
20 CS0820SSHT

200

5050₫ 4590₫ 4370₫ 4160₫ 4160₫
25 CS0825SSHT

200

5630₫ 5110₫ 4860₫ 4620₫ 4620₫
30 CS0830SSHT

200

6080₫ 5520₫ 5250₫ 5000₫ 5000₫
35 CS0835SSHT

100

6440₫ 5850₫ 5570₫ 5570₫ 5570₫
45 CS0845SSHT

100

7170₫ 6510₫ 6200₫ 6200₫ 6200₫
40 CS0840SSHT

100

7900₫ 7180₫ 6830₫ 6830₫ 6830₫
50 CS0850SSHT

100

8580₫ 7800₫ 7420₫ 7420₫ 7420₫
55 CS0855SSHT

100

11170₫ 10150₫ 96660₫ 96660₫ 9660₫
60 CS0860SSHT

100

11950₫ 10860₫ 10340₫ 10340₫ 10340₫
65 CS0865SSHT

100

12750₫ 11590₫ 11030₫ 11030₫ 11030₫
70 CS0870SSHT

100

13830₫ 12570₫ 11970₫ 11970₫ 11970₫
75 CS0875SSHT

100

14780₫ 13430₫ 12790₫ 12790₫ 12790₫
80 CS0880SSHT

100

23140₫ 21030₫ 20020₫ 20020₫ 20020₫
90 CS0890SSHT

100

28450₫ 25860₫ 24620₫ 24620₫ 24620₫
100 CS08100SSHT

100

33720₫ 30650₫ 29190₫ 29190₫ 29190₫
110 CS08110SSHT

100

48030₫ 43660₫ 41580₫ 41580₫ 41580₫
120 CS08120SSHT

100

52710₫ 47910₫ 45620₫ 45620₫ 45620₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M10 15 CS1015SSFT

100

SUS 7510₫ 6820₫ 6490₫ 6490₫ 6490₫
20 CS1020SSFT

100

8210₫ 7460₫ 7100₫ 7100₫ 7100₫
25 CS1025SSFT

100

9220₫ 8380₫ 7980₫ 7980₫ 7980₫
30 CS1030SSFT

100

9840₫ 8940₫ 8510₫ 8510₫ 8510₫
35 CSS1035SSFT

100

10760₫ 9780₫ 9310₫ 9310₫ 9310₫
40 CS1040SSFT

100

12090₫ 10990₫ 10460₫ 10460₫ 10460₫
45 CS1045SSHT

100

13080₫ 11890₫ 11320₫ 11320₫ 11320₫
50 CS1050SSHT

100

14470₫ 13150₫ 12520₫ 12520₫ 12520₫
55 CS1055SSHT

100

19300₫ 17540₫ 16700₫ 16700₫ 16700₫
60 CS1060SSHT

100

21230₫ 19300₫ 18380₫ 18380₫ 18380₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M12 20 CS1220SSFT

100

SUS 13330₫ 12110₫ 11530₫ 11530₫ 11530₫
25 CS1225SSFT

100

15980₫ 14520₫ 13820₫ 13820₫ 13820₫
30 CS1230SSFT

100

14650₫ 13310₫ 12670₫ 12670₫ 12670₫
35 CS1235SSFT

100

16500₫ 15000₫ 14280₫ 14280₫ 14280₫
40 CS1240SSFT

50

18330₫ 16660₫ 15860₫ 15860₫ 15860₫
45 CS1245SSFT

50

19780₫ 17980₫ 17120₫ 17120₫ 17120₫
50 CS1250SSFT

50

21720₫ 19740₫ 18800₫ 18800₫ 18800₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm SUS (CS-SS)”