Bu long luc giac chim

BL lục giác chìm SUS (CS-SS)

六角穴付ボルト(SUS)

Mô tả sản phẩm

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2 6 CS0206SSFT

500

SUS 2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
10 CS0210SSFT

500

2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
15 CS0215SSFT

500

2800₫ 2540₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫
8 CS0208SSFT

500

2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M2.5 5 CS2.505SSFT

1000

SUS 2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
6 CS2.506SSFT

1000

2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
8 CS2.508SSFT

1000

2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
10 CS2.510SSFT

1000

2340₫ 2120₫ 2010₫ 1910₫ 1810₫
15 CS2.515SSFT

500

2800₫ 2540₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫
25 CS2.525SS

1000

4210₫ 3820₫ 3630₫ 3450₫ 3280₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M3 5 CS0305SSFT

500

SUS 810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
6 CS0306SSFT

500

810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
8 CS0308SSFT

500

810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
10 CS0310SSFT

500

810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
12 CS0312SSFT

500

810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
15 CS0315SSFT

500

900₫ 810₫ 770₫ 730₫ 690₫
16 CS0316SSFT

500

900₫ 810₫ 770₫ 730₫ 690₫
20 CS0320SSFT

500

1020₫ 920₫ 870₫ 820₫ 1050₫
25 CS0325SSHT

200

1070₫ 970₫ 920₫ 870₫ 820₫
30 CS0330SSHT

200

1070₫ 970₫ 920₫ 870₫ 820₫
35 CS0335SSHT

200

1070₫ 970₫ 920₫ 870₫ 2100₫
40 CS0340SSHT

200

1070₫ 970₫ 920₫ 870₫ 820₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M4 5 CS0405SSFT

500

SUS 1900₫ 1720₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫
6 CS0406SSFT

500

830₫ 750₫ 710₫ 670₫ 630₫
8 CS0408SSFT

500

810₫ 730₫ 690₫ 650₫ 610₫
10 CS0410SSFT

500

1020₫ 920₫ 870₫ 820₫ 780₫
12 CS0412SSFT

500

1260₫ 1140₫ 1080₫ 1020₫ 970₫
14 CS0414SSFT

500

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
15 CS0415SSFT

500

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
16 CS0416SSFT

500

1070₫ 970₫ 920₫ 870₫ 820₫
20 CVS0420SSFT

500

1200₫ 1090₫ 1030₫ 980₫ 930₫
25 CS0425SSFT

200

1370₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫ 1060₫
30 CS0430SSHT

200

1830₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫ 1420₫
35 CS0435SSHT

200

1830₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫ 1420₫
40 CS0440SSHT

200

1940₫ 1760₫ 1670₫ 1590₫ 1510₫
45 CS0445SSHT

200

2080₫ 1890₫ 1800₫ 1710₫ 1620₫
50 CS0450SSHT

200

2180₫ 1980₫ 1880₫ 1790₫ 1700₫
55 CS0455SSHT

200

6270₫ 5700₫ 5420₫ 5160₫ 4910₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M5 5 CS0505SSFT

500

SUS 4070₫ 3700₫ 3520₫ 3350₫ 3190₫
6 CS0506SSFT

500

2080₫ 1890₫ 1800₫ 1710₫ 1620₫
8 CS0508SSFT

500

1450₫ 1310₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫
10 CS0510SSFT

500

1260₫ 1140₫ 1080₫ 1020₫ 970₫
12 CS0512SSFT

500

1260₫ 1140₫ 1080₫ 1020₫ 970₫
15 CS0515SSFT

500

1450₫ 1310₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫
16 CS0516SSFT

500

1470₫ 1330₫ 1260₫ 1200₫ 1140₫
18 CS0518SSFT

500

1530₫ 1390₫ 1320₫ 1250₫ 1190₫
20 CS0520SSFT

500

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
25 CS0525SSFT

200

1920₫ 1740₫ 1650₫ 1570₫ 1490₫
30 CS0530SSHT

200

2080₫ 1890₫ 1800₫ 1710₫ 1620₫
35 CS0535SSHT

200

2630₫ 2390₫ 2270₫ 2160₫ 2050₫
40 CS0540SSHT

200

2710₫ 2460₫ 2340₫ 2220₫ 2110₫
45 CS0545SSHT

200

3260₫ 2960₫ 2810₫ 2670₫ 2540₫
50 CS0550SSHT

200

3540₫ 3210₫ 3050₫ 2900₫ 2760₫
55 CS0555SSHT

200

6010₫ 5460₫ 5200₫ 4950₫ 4710₫
60 CS0560SSHT

200

6490₫ 5900₫ 5610₫ 5340₫ 5080₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M6 5 CS0605SSFT

200

SUS 9220₫ 8380₫ 7980₫ 7600₫ 7230₫
6 CS06065SSFT

200

4930₫ 4480₫ 4260₫ 4050₫ 3850₫
8 CS06085SSFT

200

1900₫ 1720₫ 1630₫ 1550₫ 1470₫
10 CS06105SSFT

200

1370₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫ 1060₫
12 CS06125SSFT

200

1450₫ 1310₫ 1240₫ 1180₫ 1120₫
14 CS06145SSFT

200

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
15 CS06155SSFT

200

1570₫ 1420₫ 1350₫ 1280₫ 1210₫
16 CS06165SSFT

200

1610₫ 1460₫ 1390₫ 1320₫ 1250₫
20 CS06205SSFT

200

1730₫ 1570₫ 1490₫ 1410₫ 1340₫
25 CS06255SSFT

200

2020₫ 1830₫ 1740₫ 1650₫ 1570₫
30 CS0630SSFT

200

2120₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫ 1640₫
35 CS0635SSHT

200

2660₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫ 2070₫
40 CS0640SSHT

200

3040₫ 2760₫ 2620₫ 2490₫ 2370₫
45 CS0645SSHT

200

3390₫ 3080₫ 2930₫ 2790₫ 2650₫
50 CS0650SSHT

200

3730₫ 3390₫ 3220₫ 3060₫ 2910₫
55 CS0655SSHT

100

4470₫ 4060₫ 3860₫ 3670₫ 3490₫
60 CS0660SSHT

100

6010₫ 5460₫ 5200₫ 4950₫ 4710₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M8 8 CS0808SSHT

200

SUS 18420₫ 16740₫ 15940₫ 15180₫  
10 CS0810SSHT

200

5720₫ 5200₫ 4950₫ 4710₫  
12 CS0812SSHT

200

2960₫ 2690₫ 2560₫ 2430₫  
15 CS0815SSHT

200

3120₫ 2830₫ 2690₫ 2560₫  
20 CS0820SSHT

200

3490₫ 3170₫ 3010₫ 2860₫  
25 CS0825SSHT

200

3910₫ 3550₫ 3380₫ 3210₫  
30 CS0830SSHT

200

4320₫ 3920₫ 3730₫ 3550₫ 3550₫
35 CS0835SSHT

100

4560₫ 4140₫ 3940₫  
45 CS0845SSHT

100

5600₫ 5090₫ 4840₫  
40 CS0840SSHT

100

5110₫ 4640₫ 4410₫  
50 CS0850SSHT

100

6100₫ 5540₫ 5270₫  
55 CS0855SSHT

100

7360₫ 6690₫ 6370₫  
60 CS0860SSHT

100

7940₫ 7210₫ 6860₫  
65 CS0865SSHT

100

8430₫ 7660₫ 7290₫  
70 CS0870SSHT

100

8950₫ 8130₫ 7740₫  
75 CS0875SSHT

100

9440₫ 8580₫ 8170₫  
80 CS0880SSHT

100

9940₫ 9030₫ 8600₫  
90 CS0890SSHT

100

24800₫ 22540₫ 21460₫  
100 CS08100SSHT

100

30540₫ 27760₫ 26430₫ 29190₫
110 CS08110SSHT

100

53230₫ 48390₫ 46080₫ 41580₫
120 CS08120SSHT

100

58410₫ 53100₫ 50570₫ 45620₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M10 15 CS1015SSFT

100

SUS 7290₫ 6620₫ 6300₫  
20 CS1020SSFT

100

5880₫ 5340₫ 5080₫  
25 CS1025SSFT

100

6270₫ 5700₫ 5420₫ 7980₫
30 CS1030SSFT

100

7020₫ 6380₫ 6070₫  
35 CSS1035SSFT

100

7690₫ 6990₫ 6650₫  
40 CS1040SSFT

100

8660₫ 7870₫ 7490₫  
45 CS1045SSHT

100

8900₫ 8090₫ 7700₫  
50 CS1050SSHT

100

11240₫ 10210₫ 9720₫  
55 CS1055SSHT

100

10270₫ 9330₫ 8880₫  
60 CS1060SSHT

100

13230₫ 12020₫ 11440₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp Bề mặt Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M12 20 CS1220SSFT

100

SUS 9100₫ 8270₫ 7870₫  
25 CS1225SSFT

100

9200₫ 8360₫ 7960₫  
30 CS1230SSFT

100

10170₫ 9240₫ 8800₫  
35 CS1235SSFT

100

11240₫ 10210₫ 9720₫  
40 CS1240SSFT

50

12400₫ 11270₫ 10730₫ 15860₫
45 CS1245SSFT

50

13480₫ 12250₫ 11660₫  
50 CS1250SSFT

50

14820₫ 13470₫ 12820₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “BL lục giác chìm SUS (CS-SS)”