Bu long luc giac chim 12.9

Bu lông lục giác chìm 12.9 (CS)

六角穴付きボルト

Mô tả sản phẩm

bu long luc giac chim bv

Trên đây là thông số của bu lông lục giác chìm, quý khách muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2 5 CS M0205

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
4 CS M0204

1000

 
6 CS M0206

1000

 
8 CS M0208

1000

 
10 CS M0210

1000

 
12 CS M0212

1000

 
15 CS M0215

1000

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2.5 5 CS M2.505

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
8 CS M2.508

1000

 
10 CS M2.510

1000

 
12 CS M2.512

1000

 
15 CS M2.515

500

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M2.6 4 CS M2.604

1000

Toàn ren/ Nửa ren  
5 CS M2.605

1000

 
6 CS M2.606

1000

 
8 CS M2.608

1000

 
10 CS M2.610

1000

 
12 CS M2.612

1000

 
15 CS M2.615

1000

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M3 3 CS M0303

500

Toàn ren/ Nửa ren  
5 CS M0305

500

 
6 CS M0306

500

 
8 CS M0308

500

 
10 CS M0310

500

 
12 CS M0312

500

 
14 CS M0314

500

 
15 CS M0315

500

 
16 CS M0316

500

 
18 CS M0318

500

 
20 CS M0320

500

 
22 CS M0322

500

 
25 CS M0325

500

 
30 CS M0330

500

 
35 CS M0335

500

 
40 CS M0340

500

 
45 CS M0345

500

 
50 CS M0350

500

 
55 CS M0355

200

 
60 CS M0360

200

 
65 CS M0365

500

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M4 5 CS M0405

500

Toàn ren/ Nửa ren  
6 CS M0406

200

 
8 CS M0408

500

 
10 CS M0410

500

 
12 CS M0412

500

 
14 CS M0414

500

 
15 CS M0415

500

 
16 CS M0416

500

 
18 CS M0418

500

 
20 CS M0420

500

 
22 CS M0422

500

 
25 CS M0425

500

 
30 CS M0430

200

 
35 CS M0435

200

 
40 CS M0440

200

 
45 CS M0445

200

 
55 CS M0455

200

 
50 CS M0450

200

 
60 CS M0460

200

 
65 CS M0465

200

 
70 CS M0470

200

 
75 CS M0475

200

 
100 CS M04100

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~399 400~
M5 5 CS M0505

400

Toàn ren/ Nửa ren  
6 CS M0506

400

 
8 CS M0508

400

 
10 CS M0510

400

 
12 CS M0512

400

 
14 CS M0514

400

 
15 CS M0515

400

 
16 CS M0516

400

 
18 CS M0518

400

 
20 CS M0520

400

 
22 CS M0522

400

 
25 CS M0525

400

 
30 CS M0530

200

 
35 CS M0535

200

 
40 CS M0540

200

 
45 CS M0545

200

 
50 CS M0550

200

 
55 CS M0555

200

 
60 CS M0560

200

 
65 CS M0565

200

 
70 CS M0570

200

 
75 CS M0575

200

 
80 CS M0580

100

 
85 CS M0585

100

 
90 CS M0590

100

 
95 CS M0595

100

 
100 CS M05100

100

 
110 CS M05110

100

 
120 CS M05120

100

 
130 CS M05130

100

 
140 CS 05140

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M6 5 CS M0605

200

Toàn ren/ Nửa ren  
6 CS M0606

200

 
8 CS M0608

200

 
10 CS M0610

200

 
12 CS M0612

200

 
14 CS M0614

200

 
15 CS M0615

200

 
16 CS M0616

200

 
18 CS M0618

200

 
20 CS M0620

200

 
22 CS M0622

200

 
25 CS M0625

200

 
30 CS M0630

200

 
35 CS M0635

200

 
40 CS M0640

200

 
45 CS M0645

200

 
50 CS M0650

200

 
55 CS M0655

100

 
60 CS M0660

100

 
65 CS M0665

100

 
70 CS M0670

100

 
75 CS M0675

100

 
80 CS M0680

100

 
85 CS M0685

100

 
90 CS M0690

100

 
95 CS M0695

100

 
100 CS M06100

100

 
110 CS M06110

100

 
120 CS M06120

100

 
130 CS M06130

100

 
140 CS M06140

100

 
150 CS M06150

100

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M8 8 CS0808

100

Toàn ren/ Nửa ren  
10 CS0810

100

 
12 CS0812

100

 
15 CS0815

100

 
16 CS0816

100

 
18 CS0818

100

 
20 CS0820

100

 
22 CS0822

100

 
45 CS0845

100

 
25 CS0825

100

 
30 CS0830

100

 
50 CS0850

100

 
35 CS0835

100

 
55 CS0855

50

 
40 CS0840

100

 
60 CS0860

50

 
65 CS0865

50

 
70 CS0870

50

 
75 CS0875

50

 
80 CS0880

50

 
85 CS0885

50

 
90 CS0890

50

 
95 CS0895

50

 
100 CS08100

50

 
110 CS08110

50

 
120 CS08120

50

 
130 CS08130

50

 
140 CS08140

50

 
150 CS08150

50

 
160 CS08160

50

 
170 CS08170

50

 
180 CS08180

50

 
200 CS08200

50

 
210 CS08210

50

 
220 CS08220

50

 
250 CS08250

30

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M10 10 CS1010

100

Toàn ren/ Nửa ren  
12 CS1012

100

 
15 CS1015

100

 
16 CS1016

100

 
20 CS1020

100

 
25 CS1025

100

 
30 CS1030

50

 
35 CS1035

50

 
40 CS1040

50

 
45 CS1045

50

 
50 CS1050

50

 
55 CS1055

50

 
60 CS1060

50

 
65 CS1065

50

 
70 CS1070

40

 
75 CS1075

40

 
80 CS1080

40

 
85 CS1085

40

 
90 CS1090

30

 
95 CS1095

30

 
100 CS10100

30

 
110 CS10110

30

 
120 CS10120

30

 
130 CS10130

30

 
140 CS10140

30

 
150 CS10150

30

 
160 CS10160

30

 
170 CS10170

30

 
180 CS10180

30

 
185 CS10185

40

 
190 CS10190

30

 
200 CS10200

30

 
210 CS10210

20

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M12 15 CS1215

50

Toàn ren/ Nửa ren  
20 CS1220

50

 
25 CS1225

50

 
30 CS1230

50

 
35 CS1235

50

 
40 CS1240

50

 
45 CS1245

50

 
50 CS1250

40

 
55 CS1255

40

 
60 CS1260

30

 
65 CS1265

30

 
70 CS1270

30

 
75 CS1275

30

 
80 CS1280

30

 
85 CS1285

30

 
90 CS1290

25

 
95 CS1295

25

 
100 CS12100

25

 
110 CS12110

20

 
115 CS12115

20

 
120 CS12120

20

 
130 CS12130

20

 
140 CS12140

20

 
150 CS12150

20

 
160 CS12160

20

 
170 CS12170

20

 
180 CS12180

20

 
190 CS12190

20

 
200 CS12200

20

 
210 CS12210

6

 
220 CS12220

6

 
230 CS12230

6

 
240 CS12240

6

 
250 CS12250

6

 
260 CS12260

6

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M14 20 CS1420

50

Toàn ren/ Nửa ren  
30 CS1430

40

 
35 CS1435

40

 
40 CS1440

30

 
45 CS1445

30

 
50 CS1450

30

 
55 CS1455

25

 
60 CS1460

25

 
70 CS1470

20

 
80 CS1480

20

 
90 CS1490

20

 
100 CS14100

15

 
110 CS14110

15

 
120 CS14120

15

 
130 CS14130

15

 
140 CS14140

15

 
145 CS14145

15

 
150 CS14150

15

 
160 CS14160

15

 
170 CS14170

15

 
180 CS14180

15

 
200 CS14200

15

 
220 CS14220

20

 
230 CS14230

15

 
240 CS14240

15

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M16 20 CS1620

40

Toàn ren/ Nửa ren  
25 CS1625

40

 
30 CS1630

40

 
35 CS1635

40

 
40 CS1640

30

 
45 CS1645

30

 
50 CS1650

30

 
55 CS1655

25

 
60 CS1660

25

 
65 CS1665

25

 
70 CS1670

20

 
75 CS1675

20

 
80 CS1680

20

 
85 CS1685

20

 
90 CS1690

15

 
95 CS1695

15

 
100 CS16100

15

 
110 CS16110

15

 
120 CS16120

15

 
125 CS16125

15

 
130 CS16130

15

 
140 CS16140

12

 
150 CS16150

12

 
160 CS16160

12

 
170 CS16170

12

 
180 CS16180

12

 
190 CS16190

12

 
195 CS16195

12

 
200 CS16200

12

 
210 CS16210

70

 
220 CS16220

60

 
230 CS16230

60

 
240 CS16240

60

 
250 CS16250

60

 
260 CS16260

50

 
270 CS16270

50

 
280 CS16280

40

 
290 CS16290

40

 
300 CS16300

40

 
320 CS16320

12

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M20 30 CS2030

12

Toàn ren/ Nửa ren  
35 CS2035

12

 
40 CS2040

20

 
45 CS2045

15

 
50 CS2050

15

 
55 CS2055

15

 
60 CS2060

15

 
65 CS2065

15

 
70 CS2070

15

 
75 CS2075

12

 
80 CS2080

12

 
85 CS2085

12

 
90 CS2090

10

 
95 CS2095

10

 
100 CS20100

10

 
110 CS20110

10

 
120 CS20120

8

 
130 CS20130

8

 
140 CS20140

8

 
145 CS20145

6

 
150 CS20150

6

 
160 CS20160

6

 
170 CS20170

6

 
180 CS20180

6

 
190 CS20190

6

 
200 CS20200

6

 
210 CS20210

6

 
220 CS20220

6

 
230 CS20230

40

 
240 CS20240

40

 
250 CS20250

35

 
270 CS20270

6

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M24 40 CS2440

10

Toàn ren/ Nửa ren  
45 CS2445

10

 
50 CS2450

10

 
55 CS2455

10

 
60 CS2460

10

 
65 CS2465

8

 
70 CS2470

8

 
75 CS2475

8

 
80 CS2480

8

 
85 CS2485

8

 
90 CS2490

6

 
95 CS2495

6

 
100 CS24100

6

 
110 CS24110

6

 
120 CS24120

6

 
130 CS24130

5

 
140 CS24140

5

 
145 CS24145

5

 
150 CS24150

5

 
165 CS24165

5

 
170 CS24170

30

 
230 CS24230

30

 
250 CS24250

30

 
260 CS24260

25

 
280 CS24280

1

 
350 CS24350

1

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M27 250 CS27250

4

Toàn ren/ Nửa ren  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp b Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~199 200~499 500~
M30 100 CS30100

6

Toàn ren/ Nửa ren  
110 CS30110

5

 
130 CS30130

5

 
320 CS30320

5

 
300 CS303000

5

 

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bu lông lục giác chìm 12.9 (CS)”