Bu long han

Bu lông hàn – CD Stud (Màu đồng)

CDスタッドボルト(銅メッキ)

 

Mô tả sản phẩm

Cd stud

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M3 15 101459

1000

Màu đồng 2570₫ 2140₫ 1940₫ 1760₫ 1600₫
20 100267

1000

2880₫ 2400₫ 2180₫ 1980₫ 1800₫
25 101038

500

3380₫ 2810₫ 2550₫ 2310₫ 2100₫
35 101289

500

3860₫ 3210₫ 2910₫ 2640₫ 2400₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M4 6 100633

1000

Màu đồng 2570₫ 2140₫ 1940₫ 1760₫ 1600₫
8 100634

1000

2570₫ 2140₫ 1940₫ 1760₫ 1600₫
10 100957

1000

2570₫ 2140₫ 1940₫ 1760₫ 1600₫
15 100638

1000

3040₫ 2530₫ 2300₫ 2090₫ 1900₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M5 8 101754

1000

Màu đồng 3380₫ 2810₫ 2550₫ 2310₫ 2100₫
10 100297

1000

3530₫ 2940₫ 2670₫ 2420₫ 2200₫
15 100266

1000

3690₫ 3070₫ 2790₫ 2530₫ 2300₫
20 100823

500

3860₫ 3210₫ 2910₫ 2640₫ 2400₫
30 101172

500

4650₫ 3870₫ 3510₫ 3190₫ 2900₫
35 101288

500

4970₫ 4140₫ 3760₫ 3410₫ 3100₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M6 10 MSS0610FCu

1000

Màu đồng 4650₫ 3870₫ 3510₫ 3190₫ 2900₫
12 MSS0612FCu

1000

4650₫ 3870₫ 3510₫ 3190₫ 2900₫
15 MSS0615FCu

500

4220₫ 3510₫ 3190₫ 2900₫  
20 MSS0620FCu

500

4800₫ 4000₫ 3630₫ 3300₫  
25 MSS0625FCu

500

5240₫ 4360₫ 3960₫ 3600₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M8 10 MSS0810FCu

500

Màu đồng 6400₫ 5330₫ 4840₫ 4400₫  
15 MSS0815FCu

500

7120₫ 5930₫ 5390₫ 4900₫  
20 MSS0820FCu

200

7560₫ 6300₫ 5720₫ 5200₫  
25 MSS0825FCu

200

9450₫ 7870₫ 7150₫ 6500₫  
30 MSS0830FCu

200

10610₫ 8840₫ 8030₫ 7300₫  
35 MSF0835FCu

200

9740₫ 8110₫ 7370₫ 6700₫  
40 MSS0840FCu

150

12350₫ 10290₫ 9350₫ 8500₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M10 20 MSS1020FCu

200

Màu đồng 14090₫ 11740₫ 10670₫ 9700₫  
30 MSS1030FCu

150

12590₫ 11440₫ 10400₫  
50 MSS1050FCu

50

22580₫ 18810₫ 17100₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bu lông hàn – CD Stud (Màu đồng)”