Bu long han

Bu lông hàn – CD Stud (Màu đồng)

CDスタッドボルト(銅メッキ)

 

Mô tả sản phẩm

Cd stud

Kích thước và Bảng giá  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M3 15 101459

1000

Màu đồng 1970₫ 1790₫ 1700₫ 1610₫ 1530₫
20 100267

1000

2120₫ 1920₫ 1820₫ 1730₫ 1640₫
25 101038

500

2480₫ 2250₫ 2140₫ 2030₫ 1930₫
35 101289

500

2910₫ 2640₫ 2510₫ 2390₫ 2270₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M4 6 100633

1000

Màu đồng 1930₫ 1750₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫
8 100634

1000

1930₫ 1750₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫
10 100957

1000

1930₫ 1750₫ 1660₫ 1580₫ 1500₫
15 100638

1000

2280₫ 2070₫ 1970₫ 1870₫ 1780₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M5 8 101754

1000

Màu đồng 2480₫ 2250₫ 2140₫ 2030₫ 1930₫
10 100297

1000

2660₫ 2410₫ 2290₫ 2180₫ 2070₫
15 100266

1000

2810₫ 2550₫ 2420₫ 2300₫ 2190₫
20 100823

500

2910₫ 2640₫ 2510₫ 2390₫ 2270₫
30 101172

500

3500₫ 3180₫ 3020₫ 2870₫ 2730₫
35 101288

500

3790₫ 3440₫ 3270₫ 3110₫ 2960₫

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M6 10 MSS0610FCu

1000

Màu đồng 3500₫ 3180₫ 3020₫ 2870₫ 2730₫
12 MSS0612FCu

1000

3500₫ 3180₫ 3020₫ 2870₫ 2730₫
15 MSS0615FCu

500

3330₫ 3020₫ 2870₫ 2730₫  
20 MSS0620FCu

500

3740₫ 3400₫ 3230₫ 3070₫  
25 MSS0625FCu

500

4160₫ 3780₫ 3600₫ 3420₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M8 10 MSS0810FCu

500

Màu đồng 5090₫ 4620₫ 4400₫ 4190₫  
15 MSS0815FCu

500

5630₫ 5110₫ 4860₫ 4620₫  
20 MSS0820FCu

200

6040₫ 5490₫ 5220₫ 4970₫  
25 MSS0825FCu

200

7500₫ 6810₫ 6480₫ 6170₫  
30 MSS0830FCu

200

8410₫ 7640₫ 7270₫ 6920₫  
35 MSF0835FCu

200

7770₫ 7060₫ 6720₫ 6400₫  
40 MSS0840FCu

150

9860₫ 8960₫ 8530₫ 8120₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

 • ● Giá thay đổi theo số lượng
 • ● Giá chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Kích thước Chiều dài CODE SL/hộp NVL Giá bán ( chiếc ) Số lượng
1~9 10~99 100~499 500~999 1000~
M10 20 MSS1020FCu

200

Màu đồng 11190₫ 10170₫ 9680₫ 9210₫  
30 MSS1030FCu

150

12010₫ 10910₫ 10390₫ 9890₫  
50 MSS1050FCu

50

16010₫ 14550₫ 13850₫  

* Kích chuột vào các tab phía trên để xem các loại khác của sản phẩm
* Với những sản phẩm số lượng ≤ 50 chiếc/hộp, giá mua số lượng trên một hộp sử dụng mức giá ở cột cuối cùng
* Nếu quý khách chưa hiểu về các mức giá, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc Email

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bu lông hàn – CD Stud (Màu đồng)”