Bánh xe xoay, có phanh Ø130, Inox (JAB-130)

Bánh xe xoay, có phanh Ø130, Inox (JAB-130)

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
130 ■ナイロン
PJAB-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,580
PBJAB-130 ナイロン B/B入 250 255.0 42 20 1,780
PBDJAB-130 ナイロン SUS入 1,780
■樹脂製ゴム
PNJAB-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 108/108 80/80 11 40 1,840
PNDJAB-130 ゴム SUS入 1,840
PNAJAB-130 ゴム 120 122.4 1,650
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJAB-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 1,780
PNUDJAB-130 ウレタン SUS入 1,780
PNUAJAB-130 ウレタン 120 122.4 1,590
■MCナイロン
UWBJAB-130 MCナイロン B/B入 300 306.0 36 20 177 108/108 80/80 11 40 2,060
UWBDJAB-130 MCナイロン SUS入 2,060
UWAJAB-130 MCナイロン 1,910
UWBSJAB-130 MCナイロン B/B入 30 1,800
UWBSDJAB-130 MCナイロン SUS入 1,800
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJAB-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 108/108 80/80 11 40 2,040
SRJAB-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,040
CRJAB-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,070
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJAB-130 ウレタン B/B入 250 255.0 32 20 177 108/108 80/80 11 40 2,170
SUIEJAB-130 帯電防止ウレタン B/B入 2,170

Mô tả sản phẩm

サイズ 品   番 車輪仕様 軸受 最大荷重 タイヤ
シャフト
取付
高さ
トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付
穴径
偏心 自重
(daN) (kgf) R D H1 F1/F2 P1/P2 d E (g)
130 ■ナイロン
PJAB-130 ナイロン 150 153.0 42 20 177 108/108 80/80 11 40 1,580
PBJAB-130 ナイロン B/B入 250 255.0 42 20 1,780
PBDJAB-130 ナイロン SUS入 1,780
■樹脂製ゴム
PNJAB-130 ゴム B/B入 145 147.9 38 20 177 108/108 80/80 11 40 1,840
PNDJAB-130 ゴム SUS入 1,840
PNAJAB-130 ゴム 120 122.4 1,650
■樹脂製ウレタンゴム
PNUJAB-130 ウレタン B/B入 200 204.0 35 20 177 108/108 80/80 11 40 1,780
PNUDJAB-130 ウレタン SUS入 1,780
PNUAJAB-130 ウレタン 120 122.4 1,590
■MCナイロン
UWBJAB-130 MCナイロン B/B入 300 306.0 36 20 177 108/108 80/80 11 40 2,060
UWBDJAB-130 MCナイロン SUS入 2,060
UWAJAB-130 MCナイロン 1,910
UWBSJAB-130 MCナイロン B/B入 30 1,800
UWBSDJAB-130 MCナイロン SUS入 1,800
■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SJAB-130 ゴム B/B入 180 183.6 42 20 177 108/108 80/80 11 40 2,040
SRJAB-130 赤ゴム B/B入 140 142.8 2,040
CRJAB-130 耐熱ゴム B/B入 180 183.6 2,070
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。
SUIJAB-130 ウレタン B/B入 250 255.0 32 20 177 108/108 80/80 11 40 2,170
SUIEJAB-130 帯電防止ウレタン B/B入 2,170

Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:

http://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bánh xe xoay, có phanh Ø130, Inox (JAB-130)”