Liên hệ

                    Công ty Cổ phần Azuma Việt nam

Địa chỉ: Số 609, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.643 6054           Fax: 0243.643 6055

Email: admin@azumavietnam.com

Hotline:

      Mr Tùng: 091 337 3367;        Email: tung@azumavietnam.com;                 Skype: hoangtung00

      Mr Quân: 094 593 0685;       Email: quan@azumavietnam.com;                Skype: nothing2208

      Mr Dũng:0167.952.9620;      Email: dungntazumavietnam@gmail.com;     Skype: dungazumavietnam

      Mrs Hương: 0984.972.892;   Email: huongnd.azumavietnam@gmail.com;  Skype: huongnd.azumavietnam@gmai.com

      Mrs Hường: 0977 569 008;   Email: huong.azumavietnam@gmail.com;      Skype: huong.azumavn

      Mrs Trang: 0979 660 133;     Email: trang@azumavietnam.com;                 Skype: trangazuma

Công ty CP Azuma Việt nam