Bu lông KPF các loại - KPF ボルト

Chất liệu: Thép

Bề mặt: Oxi hóa đen, mạ kẽm nhúng nóng, mạ Cr3+

Cường độ: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9