Bu lông, Vòng đệm, đai ốc Self-Clinching - クリンチング‐ファスナー